Desktop Schools Popup

Adult Basic Education | ABE

ABE offers programs for adults to improve their skills so they can move ahead in their jobs, prepare for further education, or improve their daily lives. Learn English, earn your High School Diploma or GED, prepare for the ACCUPLACER® college placement assessment or the citizenship exam or a career in the healthcare field or electronic soldering field, increase your reading, writing and math skills, or attend school with your preschooler in Family School! Our caring, patient teachers will help you achieve your goal.

Contact us by email abe@district196.org or phone for registration and class information.

Cedar Valley Learning Center
office 952-431-8316 fax 952-431-8319
address 14420 Glenda Drive, Apple Valley, MN 55124
Dakota Valley Learning Center
office 952-388-1980 fax 952-388-1995
address 4679 144th Street W, Apple Valley, MN 55124

A Proud Partner of the American Job Center Network

Meet our Staff

Español - ABE ofrece programas

ABE ofrece programas para que los adultos mejoren sus destrezas, de modo que puedan avanzar en sus trabajos, prepararse para instruirse más o para mejorar sus vidas diarias. Aprenda inglés, obtenga su Diploma de Escuela Secundaria o GED (Diploma de Educación General). Nuestros afectuosos y pacientes maestros le ayudarán a lograr su objetivo. Comuníquese con nosotros para inscribirse o para obtener información sobre las clases.

Somali - ABE waxay bixisaa

ABE waxay bixisaa barnaamijyo dadka waawayn si ay u wanaajiyaan waxqabadkooda si ay ugu hormaraan shaqooyinkooda, isu diyaarinta waxbarasho dheeraad ah, ama wanaajinta noloshooda maalmeed. Baro luuqadda ingiriiska, kasbo shahaadadaada Dugsiga Sare ama midda lagu magacaabo GED! Macalimiinteena daryeelka leh oo sabirka leh waxay kaa caawinayaan si aad u gaarto ujeedadaada. Nala soo xiriir wixii diiwaan galin iyo macluumaadka fasalka.

Connect with ABE on Facebook